Nachádzate sa : Úvod

Dcérske spoločnosti

INFRAPROJEKT, s.r.o.
DI Koridor, s.r.o.
SD-BELUŠA, s.r.o.
HORTOP, s.r.o.

Aktuality

Valné zhromaždenie 23.04.2014

Dňa 23.apríla sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., na ktorom akcionári prerokovali a schválili výsledky hospodárskej činnosti spoločnosti.

 

Najväčšia projektová spoločnosť na Slovensku DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom v Bratislave dosiahla v roku 2013 účtovný zisk pred zdanením vo výške 301 130 €, a to napriek náročnej situácii na stavebnom trhu, aj keď rok 2013 mal byť odrazovým pre slovenské stavebníctvo.

Celkové výnosy predstavovali sumu 13 565 082 € a celkové náklady bez dane z príjmov 13 263 952  €.

 
 

O spoločnosti Dopravoprojekt, a. s.

Ilustračný obrázok DOPRAVOPROJEKT, a. s., je súkromná akciová spoločnosť, ktorá poskytuje multidisciplinárne projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby, so zameraním najmä na dopravu a dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby.

Naše služby a činnosti

  • strategické, vyhľadávacie, predinvestičné a investičné štúdie
  • dokumentácie stavebného zámeru
  • dokumentácie na územné rozhodnutie a dokumentácie na stavebné povolenie
  • dokumentácie na ponuku a na realizáciu stavby
  • dokumentácie skutočného realizovania stavby
  • inžinierske činnosti vrátane zabezpečenia právoplatných územných a iných rozhodnutí a povolení až po vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane komplexného majetkovo-právneho vysporiadania
  • výkon autorského a stavebného dozoru